header med betalingskort

Night Vision
fra markedets førende producenter

Kontakt os for lager- og leverings status

Med en digital eller termisk natkikkert får du helt nye muligheder for aktion når du er på vildsvinejagt. Dangate forhandler de mest populære produkter fra Sytong, Pulsar og Pard, der er verdenskendte for ekstrem høj kvalitet og fremragende funktionalitet.

Klik på “læs mere” for at få hjælp til ansøgning af tilladelse.


En digital natkikkert bruges som lysforstærker og hjælper dig med at se dyrene i mørke og lyssvage omgivelser. En termisk kikkert opfanger varme, og gengiver dyr og mennesker som et klart lysende objekt.

Du kan med fordel også anvende natkikkert til eftersøgning, overvågningsformål, detektering af varmetab i bygninger og el-installationer, redningstjeneste, skadedyrsbekæmpelse mv.

OBS- Brug ikke natkikkert produkter i dagslys eller stærke lysforhold, da det kan forårsage permanent skade på linse og komponenter.

Sytong har valgt Dangate som distributør i Danmark.

Vigtigt ved fastmonteret natkikkert

Iht. Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer §1, stk. 1, nr. 10 kræves der tilladelse til at indføre, fremstille eller samle “optisk elektroniske sigtemidler med lysstråle eller med elektronisk lysforstærknings- eller infrarødt udstyr, såfremt de er konstrueret til montering på skydevåben eller armbrøster”.
I §2, stk. 1 fremgår det, at der kræves tilladelse til ved overdragelse at erhverve, besidde, bære eller anvende ovenstående elektroniske sigtemidler.
Du skal derfor søge via nedenstående link og fremvise tilladelsen til os, inden vi kan udlevere din nye natkikkert riffelsigte.

Send ansøgning til bære-tilladelser af nat-kikkert / termisk-kikkert

Klik på våbenskjold herunder for at blive stillet om til den ønskede myndighed

Klik her for guide til ansøgning om våbentilladelse

Forhandler information:
Dangate ApS
Hadsundvej 22b - 9575 Terndrup - CVR-nr: 33042620
Telefon: 22 72 70 15 - Email: info@dangate.dk

header med betalingskort