Valg af Jagtstige/Hochsitz

 

Udbuddet af jagtstiger er efterhånden meget udbredt. Tidligere fandtes der en stationær stige, som kunne stilles op ad et træ og så en drejebar jagtstige, som kunne stå frit.

Nu er mulighederne anderledes, og priserne er meget forskellige. Så hvad passer til dit behov, og hvad skal du vælge ?
Der findes ikke et endelige svar, men vi kan forsøge at give nogle vejledninger, som kan hjælpe dig til at træffe det rigtige valg.
Som det første kan vi dele jagtstigerne op i 2 kategorier – de stationære og de transportable. Herunder kan de fås som stående mod et træ eller som fristående. Endelig kan du vælge, om jagtstigen skal være med fast eller drejebart sæde.
Stationære jagtstiger

Typisk en jagtstige som har en fast placering på jagtterrænet. Det vil sige en stige, som du ikke forventer løbende at skulle flytte rundt på. De stationære stiger kan fås som enkeltstående mod et træ eller være fritstående og drejbare 360 grader.
Enkeltstående jagtstiger (Dangate modeller HS-20 og HS-25)

Den enkeltstående stige vælges naturligvis, hvis du har træer til rådighed at stille den op ad.

Dangate har stigerne i 2 varianter. Stigerne er opbygget ens, men den ene variant kan let – uden brug af værktøj – justere højden på skydebøjlen. Det betyder, at jagtstigens anlægsbøjle kan tilpasses perfekt til den enkelte skytte. (model HS-25).

 

Justerbar skydebøjle model HS-15 / HS-25

Stationære jagtstiger er typisk lavet i stål og vejer derfor noget mere end transportable jagtstiger.
Enkeltstående stiger kan ikke være drejbare pga. træet, de står op imod.
Fritstående jagtstiger (Dangate modeller HS-10, HS-15 og HS-16)

Den fritstående stige vælges naturligvis, når du vil have jagtstigen til at stå et sted, hvor du nødvendigvis ikke har et træ at stille jagtstigen op ad.

Men denne jagtstige type kan også vælges, hvis du ønsker en jagtstige, hvor sædet kan dreje 360 grader rundt.
Dangate har stigerne i 2 varianter. Stigerne er opbygget ens, men den ene variant kan let – uden brug af værktøj – justere højden på skydebøjlen. Det betyder, at jagtstigens anlægsbøjle kan tilpasses perfekt til den enkelte skytte (model HS-15 og HS-16).

Transportable jagstiger

Det er en helt ny type jagtstige, som er kommet på markedet de senere år. Stigerne udmærker sig ved, at de er lette og enkle at flytte rundt på selv for én person. De kan endda medbringes under selve jagten.
Dangate´s transportable jagtstiger kan sætte op fra få sekunder til ganske få minutter og det uden brug af værktøj (undtaget er dog HS-62 som nemt samles ved hjælp af håndværktøj).
Denne type stige vælges, når du ønsker stor flexibilitet til at prøve nye steder på jagtterrænet, til drev/tryk jagter om efteråret eller til jagtturen til udlandet. Så undgår du at komme frem til din jagt destination, og der er måske ikke stillet stiger op – eller de er flyttet fra sidste år.
Som nævnt ovenfor findes den transportable jagtstige også i de 2 varianter. Enkeltstående mod træ og fritstående.

Enkelt stående Jagtstige (Dangate modeller HS-40, HS-50 og HS-62)
Dangate’s transportable jagtstiger er udført i aluminum og vejer omkring 13 kg.

Stigerne er bygget forskelligt op.
Dangate’s model HS-40 og HS-62 er bygget op som en foldestige og fylder derfor ikke meget, når de er klappet sammen.

Jagtstigen HS-40 er den absolut mest alsidige jagtstige på markedet, og der findes tilmed et stort program af tilbehør til denne stige. Der kan som tilbehør fås et sæt støtteben, som gør, at stigen kan stå frit (uden støtte mod et træ). Yderligere kan der fås et forlænger stykke, så højden øges med 1 meter. Og som noget nyt kan der også fås ekstra lange støtteben, så både forlænger stykke og støtteben kan anvendes samtidig.

Anvendes støttebenene er denne stige også fritstående.

HS-40 monteret med støtteben og forlængerstykke
HS-40 monteret med støtteben
HS-40 komplet vist som samlet og de 3 enkelt dele
HS-40 de 3 enkelt dele, som en komplet jagtstige består
HS-40 kan nemt transporteres af en person, selv med alle 3 dele.
HS-40 kan transportes på selv jagtdagen
Ny konstruktion af HS-40 og HS-45 jagtstiger gøre dem utrolig stabile at sidde i.
Anlægsbøjlen er justerbar, som ovenfor beskrevet.

 

HS-50 jagtstigen er bygget som en teleskopstige. Denne jagtstige kan bringes med rundt som en rygsæk. En stor fordel ved HS-50 er, at højden kan stilles individuelt. Dvs. at skal du kun op i 2 meters højde, så skydes stigen kun ud til den nødvendige højde. Det kan være en fordel, hvis du ikke lige på forhånd har bestemt dig for placeringen.
Jagtstige HS-50 kan bæres rundt under jagten, som en rygsæk.
Jagtstige HS-50 – højden kan justeres afhængig af, hvor mange trin der ønskes slået ud.
Jagstige HS-50 fylder kun 78 cm i højden slået sammen og vejer bare 14 kg.

Fritstående drejbar jagtstige (Dangate model HS-45)

Denne stigetype er bygget op som en HS-40 (foldestige) men har støtteben, så den kan stå frit, og der er drejesæde, så den kan dreje 360 grader rundt. Dog kan denne jagtstige også bruges som enkeltstående mod et træ. Det kræver bare, at støttebenene ikke monteres.

På Dangates transportable jagtstiger kan du let – og uden brug af værktæj – justere højden på skydebøjlen. Det betyder, at jagtstigens anlægsbøjle kan tilpasses perfekt til den enkelte skytte.

 

En fordel ved de transportable stiger er også, at de er nemme at opbevare, når stigen jf. lovgivningen skal tages ned uden for jagtsæsonen.
Højde
For at undgå at din fært svøber for meget rundt bør en stige være ca. 2,5 meter eller derover. Dog må en jagtstige ikke overstige 5 meter.

Overfladebehandling
Stiger der står ude i naturen vil naturligvis begynde at ruste, hvis stigen ikke er overfladebehandlet med en rust beskyttelse eller lavet et rustresistent materiale, som eksempelvis alumimum.
En stige lavet i stål med pulverlakering vil hurtigt blive anløben af rust. En bedre beskyttelse vil du opnå, hvis vælger en elgalvaniseret og pulverlakeret udgave. Endnu bedre vil det være, hvis du vælger en stige, der er varmgalvaniseret. Eller du vælger en stige der er lavet i aluminium.
Lovgivning om skydeplatforme

Der er et kompliceret regelsæt forbundet med skydeplatforme. Reglerne er dog gjort klarere i en bekendtgørelse af 1. november 2004, og der skelnes nu mellem skydetårne og skydestiger.
Den nye bekendtgørelse fastslår, at jagt på pattedyr er forbudt fra kunstige skjul bortset fra skydetårne og skydestiger. Skydetårne er permanent opstillede konstruktioner, mens skydestiger er ikke-permanente, transportable stigelignende konstruktioner.
Der må drives jagt fra skydetårne og skydestiger på klovbærende vildt og ræv med riffel våben og bue. Både skydetårn og skydestige kan udføres i træ eller metal, og der er ikke længere krav om en mindste højde. Begge typer skal dog være placeret mindst 130 m fra naboskel, hvis der ikke foreligger en skriftlig aftale med naboen.
Skydetårne kan som hidtil kun opstilles i en skov på mindst 0,5 ha og må ikke virke skæmmende. I øvrigt må tårnet højst være hævet 5 m over jorden. Gulvarealet må højst være 2 m2, og siderne må ikke være højere end 85 cm over gulvet. Tårnet må ikke være overdækket.

Skydestiger kan opstilles i en bevoksning, skov, remise, læhegn eller lignende, hvor træerne har mindst samme højde som stigen, så den ikke skæmmer i landskabet. Stigen skal være stillet op ved – men ikke nødvendigvis op ad – et træ, så sædet er placeret højst 5 meter over jorden.

Skydestiger kan således nu midlertidigt opstilles i træbevoksninger i det åbne land.

Husk blot at skydestigen skal tages ned, når den ikke anvendes og i hvert fald udenfor jagtsæsonen.

Knæk og Bræk !