Det er Dangate´s ambition at dit vildtkamera eller optik holder så længe som muligt, og derfor hjælper vi dig også med gratis download af danske manualer, gode råd til korrekt anvendelse og vedligeholdelse samt links til download af software her på vores hjemmeside.

Support af tekniske produkter er meget ressourcekrævende, og for at vi kan hjælpe alle beder vi dig være opmærksom på nedenstående retningslinjer:

Når du køber et Bolyguard eller Spypoint vildtkamera ved Dangate eller en af vores forhandlere, er der selvfølgelig support, hvis kameraet er holdt op med at virke.

Inden du kontakter os så tjek først denne liste med årsager til typiske fejl og løsninger du selv kan klare. Tryk herfor mere!

Afhjælper dette ikke problemet så kontakt vores Kamera Support på info@dangate.dk

 • Hvis du ringer til os så vær klar med kameraet, og du skal helst have PC adgang til vores hjemmeside Dangate.dk/kundeservice – det er samtidigt vigtigt at du sidder ved en PC, da BMC Config (opsætningsprogrammet) kun fungerer til PC.
 • Ved Bolyguard kamera indsendt til service kan du forvente en reparationstid på 7-10 hverdage. Spypoint kamera sendes til service i Tyskland 2 gange om måneden, så forvent en servicetid på ca. 4 uger.
 • Medsend altid en fyldestgørende fejlbeskrivelse, dine kontaktoplysninger, oplysning om købssted og dato samt vedlæg kameraets batterier, SD-kort og evt SIM-kort.
 • Service af kamera inden for garanti, herunder gennemgang af indstillinger, opsætning med Dangate SIM kort, softwareopdatering og returfragt er naturligvis gratis.
 • Vi yder IKKE service og opsætning af kameraer med andre simkort abonnementer end vores eget.
 • Er kameraet uden for garanti vil mindre service som følge af forkerte indstillinger, fejl ved tilbehør, software opdatering eller hvis produktet ikke har en fejl blive faktureret med 150 kr + moms til dækning af teknikerens tid, plus returfragt. Hvis kameraet har større skader, som vi er i stand til at reparere, koster en tekniker time 300 kr + moms.
 • Skader som følge af brug af forkert tilbehør (batterier, kabler, SD-kort, solpaneler), misligholdelse eller kondens der ikke er afhjulpet i tide er ikke omfattet af kameraets garanti.
 • Skade på kameraets antennestik, linse eller hvis cover til IR-filter er trykket ind kan vi desværre ikke reparere. Kameraet skal i så fald sendes til service hos producenten, og du kan forvente en reparationstid på ca. 3 måneder samt en faktura på ca. 1.200 kr.
 • Dangate kan ikke være behjælpelig med fejlfinding, indstilling og service af kamera af andre mærker eller kamera, som ikke er købt hos os eller en af vores forhandlere – selv ikke mod betaling eller selvom du har et SIM-kort abonnement hos os.

Når du køber optik ved Dangate eller en af vores forhandlere er der selvfølgelig support, hvis enheden er holdt op med at virke.

 • Ved Pulsar optik kan du forvente en reparationstid på 2-3 uger, hvis den danske distributør kan løse problemet. Hvis ikke sendes enheden til service ved Pulsar og du skal forvente en servicetid på ca. 8 uger.
 • Ved Sytong optik kan du forvente en reparationstid på 7-10 dage, hvis vores tekniker kan løse problemet. Hvis ikke sendes enheden til service ved Sytong og du får nærmere information om forventet servicetid.
 • Ved Pard optik kan du forvente en reparationstid på 7-10 dage, hvis den danske distributør kan løse problemet. Hvis ikke dette er muligt får du nærmere information om forventet servicetid.
 • Medsend altid en fyldestgørende fejlbeskrivelse, dine kontaktoplysninger samt oplysning om købssted og dato.
 • Service af optik inden for garanti er naturligvis gratis.
 • Service af optik uden fejl eller optik udenfor garanti faktureres vores teknikers tid, eventuel faktura fra producenten samt fragtomkostninger.
 • Skader som følge af forkert brug, herunder brug af forkert tilbehør eller misligholdelse er ikke omfattet af optikkens garanti.
 • Dangate kan ikke være behjælpelig med fejlfinding eller service på optik af andre mærker eller optik, som ikke er købt hos os eller en af vores forhandlere – heller ikke mod betaling.