header med betalingskort

Udgivet 1. maj 2018 af Huntem.dk der anvender vores Bolyguard vildtkamera, jagtstige HS-40 og forårsbukkekald.

Når kalenderen viser maj måned, har de fleste danske jægere haft nogle måneders pause fra jagtlige aktiviteter. Nu spirer jagtiveren på ny for bukkejægerne. For mange jægere har forberedelserne til bukkepremieren den 16. maj været i gang i længere tid. Forberedelserne varierer meget fra jæger til jæger og fra terræn til terræn. 

Vi håber, at denne artikel kan inspirere flere jægere til at optimere deres oplevelser og held under bukkejagten.

KEND RÅVILDTET I KIKKERTEN

Henover vinteren og det tidlige forår færdes råvildtet i små eller større spring. Med forårets komme begynder de store bukke at spille med musklerne, råerne fordeler sig, og springene bliver langsomt opløst.

De store bukke er typisk de første til at feje deres opsatser, og hermed starter de med at hævde deres revir. Mindre bukke bliver jaget på porten og må affinde sig med sekundære revirer for at have fred for de større bukke.

I denne periode finder mange jægere det spændende at køre rundt i terrænet for at observere råvildtets aktivitet, og herunder hvordan bukkene placerer sig.

Disse køreture bidrager til, at man opbygger et godt kendskab til sit jagtterræn og vildt. I slutningen af april måned kan man begynde at regne med bukkenes fordeling i terrænet. Der er dog aldrig nogen garanti med de største bukke, der i kraft af deres størrelse i højere grad færdes, hvor de lyster.

Hvis man supplerer køreturene med en gåtur i terrænet og ser fejninger og skrab i kombination med observationer af en buk, kan man mere sikkert forvente, at bukken er revirhævdende i området.

Skyd den rigtige buk med dit vildtkamera

I de senere år har flere og flere danske jægere investeret i et vildtkamera. Kameraerne er nu i en sådan kvalitet, at de giver jægeren en masse fine billeder og videooptagelser af vildtets aktiviteter i terrænet.

Billederne er et godt redskab for jægeren i udvælgelsen af netop den buk eller de bukke, som vil være mest oplagte at skyde bort under den forestående bukkejagt. I stedet for eksempelvis at skyde den første buk, der kommer inden for skudhold, men som måske ikke er den mest oplagte, giver kameraet et mere sikkert indblik i, hvilke bukke der færdes på terrænet. På den måde kan udvælgelsen kvalificeres og ligeså forvaltningen af vildtet.

Er man i et konsortium, kan billederne og videooptagelserne anvendes til at aftale, hvilke bukke der er jagtbare. På tværs af naboskel kan de også bidrage til en fælles drøftelse af vildtforvaltningen i området.

En fin og speciel buk på kameraet.

 

Bukken blev skudt lidt senere på sæsonen. Et godt eksempel på hvordan vildtkameraet kan bruges i praksis.

Der er også jægere, som har den holdning, at vildtkameraet fjerner spændingen og charmen ved bukkejagten. De fremfører, at det netop er uvisheden om hvilken buk, der spottes i kikkerten på dagen, der er et afgørende element i jagtoplevelserne under bukkejagten. Uanset hvilken holdning man har, er mere viden om vildtet med til at optimere vildtforvaltningen.

Mobile hochsitze versus skydetårne

Danske jægere bruger månederne op til bukkepremieren til at placere skydetårne og hochsitze, således at disse står i de udvalgte områder, hvor man dels forventer at møde bukken, og hvorfra man dels kan afgive et sikkert og forsvarligt skud. I de senere år er der sket en stor udvikling inden for mobile skydestiger, som enkeltpersoner med lethed kan flytte rundt i terrænet og placere dér, hvor jægeren tror allermest på at møde den efterstræbte buk.

Stigerne er således også flytbare under bukkejagten, hvis jægeren ændrer strategi undervejs, eller hvis bukken ændrer sin færden. Store og tunge skydetårne i træ lader sig ikke uden videre flytte, hvorfor de er mindre velegnede i denne sammenhæng.

Ved brugen af hochsitze og skydetårne er det vigtigt at man orienterer sig i den gældende lovgivning i forhold til dimensioner og placering inden for terrænet. Blandt andet skal der være minimum 130 meter til naboskel fra hochsitzen eller skydetårnet, med mindre der er indgået anden aftale med naboen.

Tag skydestokken og -stigen med på skydebanen

Skydestokken er for mange jægere blevet en fast del af grejet under bukkejagten. Hvis man foretrækker at pürche under sin bukkejagt, er skydestokken ganske enkelt uundværlig. Det handler netop om at afgive de mest optimale skud til vildtet, og dette sker uden tvivl bedst over en god skydestok.

I de seneste år er der kommet mange nye designs inden for skydestokke på markedet. Uanset hvilken model af skydestok man anvender, er det en rigtig god ide at bruge skydestokken under skydetræningen og indskydningen frem mod bukkejagten. På den måde bliver man fortrolig med opsætningen og håndteringen af skydestokken, hvilket i den sidste ende bidrager til en mere sikker bukkejæger, når den store buk træder frem på scenen.

Med de lette og sammenklappelige skydestiger, er det pludseligt også blevet nemt at medbringe skydestigen, når riflen skal indskydes og afprøves frem mod bukkejagten. Disse kan nemt pakkes bag i bilen og medbringes. Er man ikke vant til at skyde fra en skydestige, kan dette være en god ide, da man under træningen lærer mere om vinklingen og anlægget fra en skydestige. Denne viden kan i sidste ende betyde forskellen mellem succes og fiasko under jagten.

Kald på bukken uden for brunsten

Den danske bukkejagt starter midt i maj og varer to måneder, hvilket betyder, at lokkejagten på brunstbukken, som den kendes fra mange af vores nabolande, stort set ikke findes. Derfor er mange af de vanlige brunstkald heller ikke særligt effektive, da bukkene endnu ikke vil reagere på dem på samme måde, som under brunsten.

Der findes dog et kald som simulerer råens kald, når hun jages af en buk. Dette kald kan ved korrekt brug få pladsbukken ud af busken. Den tolererer nemlig ikke fremmede bukke, der prøver at forstyrre eller stjæle en rå. Det er meget vigtigt, at man kun prøver dette kald nogle ganske få gange, således at råerne i området ikke forstyrres. Har bukken ikke vist sig efter et par forsøg, bør man indstille.

Chancen for succes under bukkejagten kan forbedres med de relevante forberedelser og nøje udvalgt grej. Mange jægere er passionerede omkring bukkejagten og interesserer sig derfor for at optimere sandsynligheden for jagtheld ved at fordybe sig i detaljerne under forberedelserne.

Jagt oplevelsen og knæk og bræk.

 

header med betalingskort