header med betalingskort

Artikel skrevet af Karl-Åge Dalbæk Andersen og først udgivet af Jægerforbundet d. 03. juli 2018

Én af de meget effektive metoder til bekæmpelse af mårhund er oprettelse af såkaldte baitpladser (foderpladser), hvor der fodres for at lokke mårhunden til.

Inden man går i gang med oprettelsen af baitpladsen, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser, da mårhunde kan være følsomme overfor ændringer på pladsen, efter de er begyndt at komme der. Derfor anbefaler vi at du laver pladsen på én gang. Overvej derfor følgende:

 • Vil jeg bruge lys på foderpladsen?
 • Skal der opstilles en fælde på foderpladsen?
 • Vil jeg bruge natkikkert til jagten

Når disse overvejelser er gjort, kan man begynde at se sig om efter et sted at oprette pladsen. Forsøg at finde områder, hvor mårhundene færdes. Gode steder er nær vådområder eller langs vandløb, hvor der er buske, tagrør el.lign. Det kan også være i skov, hvor der findes veksler – eventuelt hvor flere veksler mødes. Det kan også være ved diger, hvor der er overkørsler eller ved skovbryn.

Find et sted med godt kuglefang

Når du opretter en baitplads, så tænk over muligheden for at skyde fra stige eller tårn. Tag her hensyn til vindretning eller placer evt 2 stiger. Det er også vigtigt på forhånd at sikre sig ordentligt kuglefang, især når mørket falder på. Placeres maddingen lidt ude i det åbne, kan det naturlige lys udnyttes, og du har nemmere ved at se mårhunden, når den indfinder sig på pladsen.

Rigeligt med foder

Baitpladsen placeres gerne i nærheden af buske eller anden vegetation, hvor mårhunden kan komme fra, og hvor der er dækning for krager og husskader. Det er vigtigt, at baitpladsen ikke løber tør for madding, så sørg for at udlægge frisk foder hver 2-4 dag. Der fodres med rådyrmaver, slagteaffald af vildt, trafikdræbt vildt, ost eller hundepiller. Det kan være en god idé at slæbe maddingen rundt i området for at afsætte fært.

Der findes mange løsninger til at fodre automatisk, så du ikke skal ud på terrænet så ofte. Nogle bygger deres egne foderrør af eksempelvis kloakrør. Meningen med disse, er at de laves således, at foderpillerne først falder ud, når mårhunden begynder at spise “fra bunden af “. Der findes også en stor mængde af tilbehør til dine almindelige fodertønder, så de hurtigt kan omdannes til at fodre mårhunde. Du kan se vores udbud af den type udstyr lige her

På selve baitpladsen vendes græstørvene i en firkant på cirka to kvadratmeter. Derefter graves et hul i midten ca. 40-50 cm dybt til bait.  Bank en pæl i jorden, som du kan tøjre baiten til og dæk med et tyndt lag jord for at forlænge holdbarheden. Det er også en god idé at slå vegetationen i et område omkring pladsen for at forbedre muligheden for at få øje på mårhunden, men også for kunne afgive et forsvarligt skud.

Vildtkameraet er vigtigt

Til sidst opsættes et vildtkamera 3-4 meter fra baiten i omkring 1½ meters højde. Lad kameraet pege mod nord for at undgå utilsigtede billeder pga. sol i linsen. Kameraet er utroligt vigtigt i forhold til at fastslå på hvilke tidspunkter, mårhunden kommer på pladsen.

Videooptagelserne kan også give spændende viden om mårhundens adfærd på pladsen. Eksempelvis hvilken retning den kommer fra, og hvilken retning den forsvinder i. Måske er der noget på pladsen, som den er nervøs for, og sidst men ikke mindst kan selv korte videooptagelser bedre end billeder afsløre, om der er mere end ét dyr.

Lyskilder som i udlandet bruges på foderpladser til vildsvin vil også kunne bruges på baitpladser til mårhund. De giver tilstrækkeligt lys til at man i sigtekikkerten, kan identificere mårhunden og afgive et sikkert skud.

Natkikkerter til regulering af mårhund

Siden 2020 har det været lovligt at anvende natudstyr til regulering af mårhund. Det er vigtigt at du undersøger det præcise regelsæt, inden du begiver dig ud i mørket, med natudstyr i lommen eller på riflen. Vi lister dog hovedpunkterne herunder, med udgangspunkt i dette link, fra Danmarks jægerforbund

 • Termiske spottere må anvendes til opsporing af mårhund & vaskebjørn
 • Lysforstærkende sigtemidler/Clip-on løsninger må anvendes på riflede våben – Dog kun på anlagte foderpladser
 • Termiske sigtemidler må ikke anvendes

Har du held med at nedlægge en mårhund, må du meget gerne indberette dette på www.invasive-arter.dk

Danmarks Jægerforbund vil også meget gerne have besked om nedlagte mårhunde.

Du finder kontaktoplysninger på din lokale mårhundereguleringsjæger her

Faktaboks

 • Lovgivningen giver mulighed for at regulere mårhunde hele døgnet, året rundt
 • Det er lovligt at bruge lys både fastmonteret på en foderplads, men også med en lygte monteret på riffel eller haglbøsse
 • Du må bruge riffel eller haglbøsse fra skydestiger og skydetårne
 • Du må skyde mårhunden på selve foderpladsen
 • Der må opstilles fælder overalt i terrænet til fangst af mårhunde. Husk, at fælden skal være forsynet med kontaktoplysninger.
header med betalingskort