header med betalingskort

IR natkikkert – Digitale natkikkerter

Med en digital natkikkert eller IR kikkert som det hedder, får du helt nye muligheder for aktion på vildsvinejagten.

Dangate forhandler de mest populære produkter fra Pulsar, Pard og Sytong, der er verdenskendte for ekstrem høj kvalitet og fremragende funktionalitet.

En digital natkikkert bruges som lysforstærker og hjælper dig med at se dyrene i mørke og lyssvage omgivelser.

Du kan med fordel også anvende natkikkert til overvågningsformål, redningstjeneste, skadedyrsbekæmpelse mv.

OBS- Brug ikke din IR kikkert eller lignende produkter i dagslys eller stærke lysforhold, da det kan forårsage permanent skade på linse og komponenter.

Vigtigt ved fastmonteret natkikkert

Iht. Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer §1, stk. 1, nr. 10 kræves der tilladelse til at indføre, fremstille eller samle “optisk elektroniske sigtemidler med lysstråle eller med elektronisk lysforstærknings- eller infrarødt udstyr, såfremt de er konstrueret til montering på skydevåben eller armbrøster”.

I §2, stk. 1 fremgår det, at der kræves tilladelse til ved overdragelse at erhverve, besidde, bære eller anvende ovenstående elektroniske sigtemidler.

Nyhed
Tilbud
Reservér
Reservér
header med betalingskort