header med betalingskort

Med en termisk natkikkert får du helt nye muligheder for aktion på vildsvinejagten.

Du kan med fordel også anvende natkikkert til sweiss eftersøgning, overvågningsformål, detektering af varmetab i bygninger og el-installationer, redningstjeneste, skadedyrsbekæmpelse mv.

Dangate forhandler de mest populære produkter fra Pulsar, ATN og Yukon Advanced Optics, der er verdenskendte for ekstrem høj kvalitet og fremragende funktionalitet.

En termisk kikkert opfanger varme, og gengiver dyr og mennesker som et klart lysende objekt.

OBS- Brug ikke natkikkert produkter i dagslys eller stærke lysforhold, da det kan forårsage permanent skade på linse og komponenter.

Vigtigt ved fastmonteret natkikkert

Iht. Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer §1, stk. 1, nr. 10 kræves der tilladelse til at indføre, fremstille eller samle “optisk elektroniske sigtemidler med lysstråle eller med elektronisk lysforstærknings- eller infrarødt udstyr, såfremt de er konstrueret til montering på skydevåben eller armbrøster”.

I §2, stk. 1 fremgår det, at der kræves tilladelse til ved overdragelse at erhverve, besidde, bære eller anvende ovenstående elektroniske sigtemidler.

header med betalingskort