header med betalingskort

Dangate støtter Waterfowlers´ Network og dermed trækfuglenes yngleområder og livsgrundlag.

Hvert år har vi i efteråret fornøjelsen af store mængder trækfugle, der slår sig ned her i Danmark eller fortsætter rejsen mod syd, før de vender tilbage til deres ynglepladser højt mod nord om foråret. Blandt trækfuglene er jagtbare arter som pibeand, krikand, spidsand, hvinand og dobbeltbekkasin, hvis primære yngleområder strækker sig fra det nordlige Skandinavien og østpå.

Desværre og trækfuglenes yngleområder i fare nordpå. Vådområder drænes, gror til og forurenes af næringsstoffer, hvilket truer fuglenes eksistensgrundlag.

Waterfowlers´ Network er en sammenslutning af jagtorganisationer i Finland, Sverige, Danmark, Tyskland, Holland, Storbritannien og Irland. Sammen arbejder netværket for vandfuglene og vandfuglejagt i Nordvest Europa.

Med en donation på 200 kr. til Jægernes Naturfond kan du være med til at bevare trækfuglenes yngleområder i Skandinavien. Beløbet går ubeskåret videre til Waterfowlers’ Network til det projekt, der har til formål genskabe og beskytte vådområderne, så trækfuglene kan trives og yngle i sikkerhed.

Du kan donere 200 kr. via MobilePay til nummer 908878, og oplyser du dit cpr. nr. sammen med din donation trækkes beløbet automatisk fra i skat.

Tak for din støtte – Din donation er med til at gøre en forskel !

Læs mere om Waterfowlers’ Network her (på engelsk)

header med betalingskort